Zoran Simić

//Zoran Simić

Zoran Simić

« 2 of 5 »

Simić Zoran rođen je 23.05.1950. godine u Mokrinu od oca Obrada i majke Ruže. Detinjstvo je proveo u Mokrinu, zajedno sa svojom rođenom sestrom Zorkom. Završio je Osnovnu školu „Vasa Stajić“ u Mokrinu 1965. godine. Završio Srednju mašinsku tehničku školu u Kikindi – opšti smer, 1969. godine .

Završio Visoku tehničku školu KoV JNA u Zagrebu (viša školska sprema), studije I stepena – smer mototehnike 1972. godine sa zvanjem inženjer mašinstva.

Po završetku studija stupa u aktivnu vojnu službu od 31.07. 1972. – 30.09.1982. godine, iz koje istupa po ličnom zahtevu.

Dok je bio u vojnoj službi unapređen je 4 puta : 31.07.1972. godine u čin Potporučnika, 12.05.1974. godine u čin Poručnika, 12.05.1977. godine u čin Kapetana i 12.05.1982. godine u čin Kapetana I klase.

Radio je na svom obrazovanju dok je bio u vojnoj službi, tako da je 1979. godine diplomirao na Univerzitetu Edvarda Kardelja u Ljubljani, Mašinski fakultet, i stekao zvanje Diplomirani mašinski inženjer.

Nakon istupanja iz aktivne vojne službe, radio je u struci u nekoliko preduzeća : Livnica Kikinda, „Instalacije“ p.o. Škofja loka Slovenija, Industrija motornih vozila Novo mesto Slovenija, da bi se 16.06.1984. godine zaposlio u RO „Energoprodukt“ p.o. u osnivanju Kikinda, preduzeće sasvim novo koje je trebalo da se bavi izgradnjom gasne mreže i distribucijom prirodnog gasa. Učestvovao je u izgradnji gasne mreže u samoj Kikindi kao i naseljenim mestima tadašnje Optine Kikinda. Svoje rodno mesto nije zaboravio, tako da je Mokrin bio prvo naseljeno mesto u kome se gradila gasna mreža. Preduzeće je u toku rada prolazilo kroz nekoliko reorganizacija, bio je aktivni učesnik  u svakoj, u jednom periodu je bio Direktor tog preduzeća.

Godine 1988 stupa u brak. U braku sa suprugom Vesnom rođene su dve ćerke, Jelena I Olivera.

Bolest ga je prekinula u obavljanju svojih redovnih akktivnosti 1995. godine.

Preminuo je 16.08.1996. godine u Beogradu.

By | 2018-01-27T12:39:09+00:00 January 27th, 2018|Uncategorized|Comments Off on Zoran Simić

About the Author: