Kurija

Kurija

« 2 of 9 »
Kurija – (latinski Curia – sudnica, većnica) je jedna od najstarijih i najpoznatijih zgrada u Kikindi. Reč je o jednospratnoj kasnobaroknoj građevini kroz čije se prostore nekada prelamala politička i upravna, a danas kulturna istorija Kikinde i regiona. Potreba da se izgradi magistratska zgrada za smeštaj dištriktskih organa vlasti i zatvorenika postojala je još od 1790. godine. Međutim, gradnja je započela tek 1836. i završena je 1839. godine. Do 1876. godine Kurija je bila sedište Velikokikindskog dištrikta, a kasnije Kraljevskog sudbenog stola. Pred Kurijom i u njenim prostorijama odigrali su se dramatični dani početka nacionalne bune 1848. godine. U dvorištu zgrade okupaciona Nemačka vojska streljala je 9. januara 1942. godine trideset nevinih talaca, a u ćelijama zatvorskog dela bilo je mnogih poznatih javnih i političkih ličnosti ovog regiona. U svečanoj sali organizovani su prijemi za Austrougarskog cara Franju Josifa (1872) i jugoslovenskog kralja – regenta Aleksandra (1919).

GRB DIŠTRIKTA – težak 2000 kg ugrađen na timpanonu KURIJE. Na  njemu se nalazi zlatni lav u stojećem stavu s krunom na glavi i uzdignutog repa: u prednjoj desnoj šapi drži isukani mac, a u levoj odrubljenu tursku glavu – simbol

By | 2018-01-31T10:53:29+00:00 January 31st, 2018|Uncategorized|Comments Off on Kurija

About the Author: